5 reviews (5/5) and information for Am International Solicitors Limited, London

Home > UK Solicitor > London > Am International Solicitors Limited

Add review

5.0 stars average for Am International Solicitors Limited from 5 reviews  
5 Review(s)

0 review(s) removed
Why are reviews removed?


How to find us

Central Court, 25 Southampton Buildings, London, Greater London, WC2A 1AL


Languages spoken English


Are you this solicitor?    
Contact us to take control of your listing or to request any edits to your information

3094 page views

All content on solicitor.info is viewed and used at your own risk and we do not warrant the accuracy or reliability of any of the information.


Reviews

5.0 stars average for Am International Solicitors Limited from 5 reviews

Based on 5 review(s)

Add review

Summary

5 stars   5
4 stars   0
3 stars   0
2 stars   0
1 stars   0

Legal services at this branch   Add review

   Filter Reviews

    


   Am International Solicitors Limited

   General Legal advice

   5 stars

   05/04/20 - Reviewed by Elena V.

   It was a great pleasure to work with Anna and her team. She handled my case carefully and professionally.
   Everything was explained to me and my options and expectations were laid out clearly. She used everything in her arsenal to get the best result for me. She offered me personal support and help, and I made it through the hardest time of my life.
   Thank you very much and highly recommended.

   Was this review helpful?  
   Thumbs up 42   Thumbs down 33

   Respond   Report abuse

   Am International Solicitors Limited

   General Legal advice

   5 stars

   04/02/20 - Reviewed by Damian

   Chcia?bym bardzo podzi?kowa? Pani Mecenas Annie Matelskiej oraz jej kancelarii AM Internacjonal za rzetelne i profesjonalne podej?cie do mojej sprawy o Ekstradycje, która wygrali?my. Po prawie pó?tora rocznej walce o pozostanie w UK my?la?em, ?e nie mam ju? ?adnych szans. Pani Anna Matelska od momentu kiedy przej??a moj? spraw?, bo pocz?tkowo bronilem si? sam Pani Anna wspiera?a mnie w ka?dej chwili za?amania, gdy? przez ten okres mia?em momenty poddania si?. Gdyby nie profesjonalna pomoc Pani mecenas oraz jej wspó?pracowników nie bym by? teraz wolnym cz?owiekiem, poniewa? sprawa by?a naprawd? bardzo ci??ka. Bardzo da?o Nam si? to odczu? na mnie i na mojej narzeczonej. Ostateczna sprawa odby?a si? 4lutego w s?dzie Royal Court of Justice I od tego dnia czuje ?e ?yje i jestem szcz??liwym wolnym cz?owiekiem, jednak bez pomocy Kancelarii AM International nie mia?bym mo?liwo?ci bycia w tym momencie przy mojej ukochanej narzeczonej. Z czystym sumieniem mog? poleci? t? kancelari? i pomoc Pani Mecenas gdy? rzadko si? zdarza kto? tak ?yczliwy i pomocny. Mog? ?mia?o u?y? stwierdzenia ?e marzenia si? spe?niaj?, a dzi?ki Pani mecenas nauczy?em si? ?e trzeba wierzy? do samego ko?ca i by? dobrej my?li.

   Chcia?bym równie? podzi?kowa? Pani t?umacz Pani Annie W. oraz mojemu kierowcy Adrianowi. Dzi?kuj?. Damian M.

   Was this review helpful?  
   Thumbs up 43   Thumbs down 32

   Respond   Report abuse

   Am International Solicitors Limited

   General Legal advice

   5 stars

   16/01/20 - Reviewed by Lukasz

   Great service and results ! Thank you !

   Was this review helpful?  
   Thumbs up 35   Thumbs down 40

   Respond   Report abuse

   Am International Solicitors Limited

   Family

   5 stars

   31/12/19 - Reviewed by Mariusz

   100% !
   Very experienced lawyers, I am highly recommending this law firm to anyone who are looking for legal help.

   Was this review helpful?  
   Thumbs up 43   Thumbs down 31

   Respond   Report abuse

   Am International Solicitors Limited

   Medical negligence

   5 stars

   04/03/12 - Reviewed by Anonymous

   I am extremely grateful for all that you have done for me and the Clinical Negligence Unit as a whole over the last few months. You have been a major factor in the financial success we have enjoyed. I look forward to continuing that winning streak.

   Was this review helpful?  
   Thumbs up 34   Thumbs down 32

   Respond   Report abuse

   Subscribe to updates

   Complete the form below to be notified of new reviews or responses added for this solicitor.


   terms of use

   Enter this code » Verify

   Related links

   About us
   Legal info
   For Solicitors
   FAQ
   60811 solicitor reviews

   5,778,306 page views